نام شهرستان


  • شیراز  
  • دالین
  •  
  •  
  •  
  • نام و نام خانوادگی مدیریت:عفیفی
  • نشانی: فارس- شیراز- جاده شیراز سپیدان- روستای دالین
  • 071-36752609
  • 071-36752609
  • شیراز  
  • چشمه ساران
  •  
  •  
  •  
  • نام و نام خانوادگی مدیریت:علی جان گودرزی اردكانی
  • نشانی: فارس- شیراز- كیلومتر جاده سپیدان یاسوج
  • 071-36722300
  • کوار  
  • توریست دشت
  •  
  •  
  •  
  • نام و نام خانوادگی مدیریت:خانباز دهقانیان بوركی
  • نشانی: فارس- کوار- دوراهی كوار جهرم
  • 09173027393
  • کوار  
  • چشمه شاه بهرامی
  •  
  •  
  •  
  • نام و نام خانوادگی مدیریت:سید حبیب مرادی
  • نشانی: فارس- کوار- كیلومتر 4جاده كوار فیروزآباد
  • 071-37823214
  • کوار  
  • گلشهر
  •  
  •  
  •  
  • نام و نام خانوادگی مدیریت:ذبیح اله دهقان
  • نشانی: فارس- کوار- كیلومتر 20 بین كوار و فیروز آباد- بعد از تونل زنجیران
  • 09172454595 09174054893
  • جهرم  
  • بهار
  •  
  •  
  •  
  • نام و نام خانوادگی مدیریت:وحید شعبانی
  • نشانی: فارس- جهرم- كیلومتر 80 جهرم شیراز- علی آباد خفر
  • 071-54497105
  • شیراز  
  • خدماتی رفاهی بوستان
  •  
  •  
  •  
  • نام و نام خانوادگی مدیریت:اردلان اکبری
  • نشانی: فارس- شیراز- کیلومتر 37 جاده شیراز جهرم
  • 09173123007 09171181458
  • شیراز  
  • گلستان
  •  
  •  
  •  
  • نام و نام خانوادگی مدیریت:مجید قرائت
  • نشانی: فارس- شیراز- مقابل درب دوم پالایشگاه- پل پالایشگاه
  • 071-32622983
  • آباده  
  • لانه طاووس
  •  
  •  
  •  
  • نام و نام خانوادگی مدیریت:محمدباقر عظیم زاده
  • نشانی: فارس- آباده- كیلومتر 2 مرودشت – سعادتشهر- دوراهی نقش رستم- جنب پمپ بنزین
  • 09171280058
  • آباده  
  • پاسارگاد
  •  
  •  
  •  
  • نام و نام خانوادگی مدیریت:مهدی غوستانی
  • نشانی: فارس- آباده- پاسارگاد- ابتدای بلوار ورودی
  • 071-43582660
  • آباده  
  • باباعلی
  •  
  •  
  •  
  • نام و نام خانوادگی مدیریت: كامران سعادتمند
  • نشانی: فارس- آباده- كیلومتر 6 آباده شیراز- جنب نیروگاه قدس
  • 071-44333932
  • آباده  
  • قدمگاه
  •  
  •  
  •  
  • نام و نام خانوادگی مدیریت:عباس حیدری
  • نشانی: فارس- آباده- ابتدای شهر سورمق
  • 071-44373284
  • آباده  
  • کافه گلستان
  •  
  •  
  •  
  • نام و نام خانوادگی مدیریت:محمدرضا سلیمی
  • نشانی: فارس- آباده- سورمق- جنب پمپ بنزین
  • 071-44373235
  • سروستان  
  • همایون
  •  
  •  
  •  
  • نام و نام خانوادگی مدیریت:حمید همایونی
  • نشانی: فارس- سروستان- كیلومتر 37 جاده شیراز سروستان
  • 09173081060
  • سروستان  
  • ملی
  •  
  •  
  •  
  • نام و نام خانوادگی مدیریت:حسین اسمعیلی
  • نشانی: فارس- سروستان- کیلومتر 45 محور شیراز سروستان
  • 09171100787
  • سروستان  
  • چشمه لاغور
  •  
  •  
  •  
  • نام و نام خانوادگی مدیریت:علی مراد رایگان
  • نشانی: فارس- سروستان- كیلومتر 20 جاده سروستان فسا
  • 09389779290
  • فسا  
  • كبابی ناب
  •  
  •  
  •  
  • نام و نام خانوادگی مدیریت:منصور نوع پرور
  • نشانی: فارس- فسا- كیلومتر 10 فسا سروستان
  • 071-53332486 09173327588 09171310576
  • فسا  
  • راهیان شب
  •  
  •  
  •  
  • نام و نام خانوادگی مدیریت:کریم عزیزیان
  • نشانی: فارس- فسا- كیلومتر 10 جاده فسا داراب- مقابل شهرک صنعتی
  • 071-53429173
  • کازرون  
  • عدالت
  •  
  •  
  •  
  • نام و نام خانوادگی مدیریت:اسماعیل رئیسی
  • نشانی: فارس- کازرون- كیلومتر 95 شیراز كازرون- بالاتر از تنگ ابوالحیات
  • 071-42439056